Distansavtal

Priser

Alla priser är i SEK inkl moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning. Eventuella fraktkostnader redovisas innan kunden bekräftar köpet.

Beställning

Alla beställningar sker via denna butik på Internet. Vi accepterar ej beställningar via telefon, fax eller vanlig e-post.

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, på engelska kallad GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PuL från och med den 25 maj 2018. Detta innebär ett förbättrat skydd för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

På vår webbplats Butikforhemmet.se behandlar vi personuppgifter om dig för att på så vis kunna ge dig så bra service som möjligt. Personuppgifter som samlas in sker när du besöker vår webbplats eller genomför ett eller köp.

När du handlar på vår webbplats samlar vi in vissa data såsom kunduppgifter, namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Detta för att leverans ska kunna ske till dig men också för att kunna följa lagmässiga krav eller ta hand om framtida service gentemot dig som kund.

Dina uppgifter kommer aldrig att säljas eller offentliggöras till tredje part utan ditt samtycke, utan kommer enbart förmedlas till partners som har rätt att behandla dina uppgifter i samband med leverans och betalning.

I samband med ett köp lagras dina identitet- och transaktionsuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Du har som kund rätt att få insikt i vilka personuppgifter vi har lagrade om dig samt vad de används till.

Om dina uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade och även kompletterade om de är ofullständiga. Du har även rätt att få dem borttagna helt och hållet när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlats in.

Betalning

På BVK Commerce kan du välja mellan flera olika betalningsmetoder. Välj den metod och leverans som passar dig bäst när du kommer till kassan, innan du bekräftar köpet. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Säkerhet

Att genomföra en beställning i annans namn är ett allvarligt brott som dels kan klassas som urkundsförfalskning (på elektronisk väg signerar beställningen i någon annans namn) och dessutom bedrägeri (eftersom man utger sig för att vara någon annan). Straffskalan för nämnda brott är böter eller fängelse i högst 2 år.

Betalningsalternativ

Faktura:

Betalning mot faktura med 14 dagars betalningsvillkor erbjuds i samarbete med Klarna AB. Faktura gäller både privatperson och företag. Leverans mot faktura kan endast ske till beställarens folkbokförda adress. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% per månad + gällande referensränta.

Delbetalning:

Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Klarna AB.

Fraktavgift

Fraktkostnaden är inkluderade i samtliga produktpriser. Vid behov av reservdelar inkluderas även frakt.

I de fall där kunden inte tar emot sin sändning och den returneras tillbaka av transportföretaget till BVK Commerce debiteras kunden frakt och returfrakt.

Leveranstid

Vi arbetar konstant för att upprätthålla en så kort leveranstid som möjligt. Transporttiden är därefter i regel enbart 7-14 arbetsdagar.

Transportskada

Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till speditören. Därefter kan du kontakta oss för vidare information.

Reklamation

BVK Commerce arbetar efter samma garantivillkor som övriga aktörer i branschen tolkade ur konsumentköplagen när det gäller .

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står butiken för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i väsentligen oförändrat skick med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Om den felaktiga varan inte återsänds inom två veckor efter mottagen retursedel kommer rätten att reklamera varan upphävas. Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter att vi återfått varan och godkänt dess skick. Godkänns inte reklamationen kommer produkten att skickas tillbaka till köparen och återbetalningen utebli. Vägrar köparen ta emot varan kommer fraktkostnaden debiteras kunden.

Garantifrågor i övrigt anmäls till info@butikforhemmet.se

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundservice så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans.

Garanti gäller ej för:
Skador som uppstått på grund av felaktig eller utebliven service eller underhåll.
Skador som uppstått på grund av att bruksanvisningen inte har följts eller att produkten monterats felaktigt.

Ångerrätt

Som kund hos BVK Commerce har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan enligt distansavtalslagen. Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten. Meddela oss senast 14 dagar efter mottagande av din produkt, om du vill utnyttja ångerrätten.

Ångerrätten tillåter konsumenten att öppna förpackningen och prova varan.

Ångerrätten gäller dock inte om konsumenten ändrat eller skadat produkten på något sätt.

Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Ångerrätten kan inte utnyttjas i de fall varan reparerats mot garanti.

Du bekostar själv returfrakten tillbaka. Varan bör returneras i eller tillsammans med sin originalförpackning. Eventuella transportskador debiteras dig som kund. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelsen till dess att vi mottagit den. Glöm inte att bifoga följesedel/faktura. Detta påskyndar hantering av ditt ärende väsentligt. Om varan inte återsänds inom två veckor efter mottagen retursedel kommer rätten att reklamera varan upphävas. Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter att vi återfått varan och godkänt dess skick. Godkänns inte produktens skick, exempelvis bruten originalförpackning eller använd produkt, kommer den att skickas tillbaka till köparen och återbetalningen utebli. Vägrar köparen ta emot varan kommer fraktkostnaden debiteras kunden.

OBS! Returavgift för eventuell värdeminskning kan tas ut på din retur.

Force Majeure

Butiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

Vi förbehåller oss rätten till att ändra priser på produkter utan föregående avisering.